Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

อบต.เชิงทะเล
        ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลเชิง ทะเล เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ ณ.อาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ชั้น๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.โทร ๐๗๖-๒๗๑๐๙๖ ต่อ ๑๐๗                   แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โทร ๐๗๖-๓๒๖๐๖๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล                  แจ้งเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ โทร ๐๗๖-๓๗๑๐๙๖                                       แจ้งเหตุด่วยเหตุร้าย อุบัติเหตุ โทร ๐๗๖ - ๓๒๕๘๕๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง งานกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล                                กำหนดการยื่นเเบบเเสดงรายการ เพื่อชำระภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน ภายในเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ภาษีป้าย ภายในเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐ ภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๐    
มอบของอุปโภค บริโภค
มื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายมาเเอน สำราญ นายก อบต.เชิงทะเล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการ อบต.เชิงทะเล เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฯสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจ...(อ่านต่อ)
26
เมษายน
2561
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30